در هشتمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در اسفند ماه ۹۷ برگزار گردید، از گروه آموزشی نوید بابت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تقدیر به عمل آمد. این جشنواره، با حضور مسئولان کشوری و استانی و به هدف ایجاد رقابت سالم در مجموعه های تولیدی و خدماتی و کیفیت بخشی به تولیدات و خدمات برگزار شد.

در این دوره از جشنواره موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و موسسه زبان نوید مفتخر به دریافت “گواهینامه (سه سال پیاپی) و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان فارس” شدند.