زمان برگزاری سمینار:  چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه  |  ساعت ۱۰ الی ۱۴

ارائه دهنده گان : 

آقای علیرضا ابریشمی | خانم الهه قنبری

 

محل برگزاری سمینار: خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران

شرایط شرکت کنندگان:  آشنايي مقدماتي با مباحث مجازي سازي ، شبكه و ديتا سننتر

“ثبت نام به صورت حضوری و اینترنتی”

 مخاطبان:

۱٫مديران IT
۲٫مديران مراكز داده
۳٫مديران و كارشناسان شبكه و مجازي سازي
۴٫دانش آموختگان دوره هاي مباني شبكه و virtulization

 محور های اصلی سمینار

Compute Layer Virtualization

Disaster Recovery

  • site Recovery Manager
  • Storage Replication
  • SD: Software Defined Storage
  1.        آشنایی با مرکز داده مبنتنی بر نرم افزار Software Defined Data Center
  2.         آشنایی با لایه شبکه مبتنی بر نرم افزار در مرکز داده Software Defined Network
  3.       آشنایی با سرویس های شبکه مبتنی بر نرم افزار Logical Switch, Logical Router, Distributed Network, Edge Services Gateway
  4.        آشنایی با امنیت مبتنی بر نرم افزارDistributed Firewall, Edge Services Gateway