شرکت ها، سازمان ها و ارگان هایی که گروه آموزشی نوید تا کنون در برگزاری دوره های آموزشی با آنها همکاری داشته است:

سازمان انتقال خون سازمان انتقال خون سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس * شركت تيسن كروپ آسانبر
سازمان بهزیستی
سازمان بهزیستی استان فارس شركت ملي گاز ايران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران a شركت خدمات مهندسی عصر انديشه
آب و فاضلاب شرکت آب وفاضلاب شیراز پست اداره کل پست استان فارس sadad شركت داده ورزی سداد
آب و فاضلاب فارس شرکت آب وفاضلاب فارس شركت ملي گاز ايران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران داروسازی شركت داروپخش
شرکت مدیریت منابع آب ایران شركت سهامی آب منطقه ای فارس آب وفاضلاب روستايي استان فارس آب وفاضلاب روستايی استان فارس نیرو رسانی برق نيرو رسانی برق
شهرداری شیراز شهرداری شيراز vazarat سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس سرم ساری رازی شركت سرم سازی رازی
اداره کل زندانها اداره كل زندانهای استان فارس Miras-Logo سازمان صنايع دستی استان فارس پزشکی قانونی اداره كل پزشكی قانونی
دادگستري
دادگستری استان فارس تعاون اداره کل تعاون * اداره كل تربیت بدنی فارس
سازمان جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی شركت ملي گاز ايران شركت ملی صنايع پتروشيمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيراز
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز
نوسازی
اداره كل نوسازی مدارس استان فارس * دانشگاه علوم وفنون زرهی نزسا
شركت ملي گاز ايران شركت ملی گاز ايران شركت ملي گاز ايران شركت منطقه پنج عمليات گاز * درمانگاه محمد رسول الله
بانك تجارت بانک تجارت بانك ملت بانک ملت denaHospital بيمارستان دنا
بانك مسكن
بانک مسکن بانك صادرات بانک صادرات * بيمارستان منطقه ای ايران
بيمه ايران شرکت بیمه ایران بانك كشاورزي بانک کشاورزی * پارك علم و فناوری
موسسه مالی اعتباری مهر موسسه مالی اعتباری مهر بانك اقتصاد نوين بانک اقتصادنوین سازمان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
شرکت گلسار فارس
شركت گلسار فارس
سازمان هواشناسی استان فارس
سازمان هواشناسی استان فارس vazarat ستاد اجرايی امام خمينی
منابع طبيعي اداره کل منابع طبيعی و آبخیزداری بيمه البرز شرکت بیمه البرز  شرکت اساس صنعت پارس شركت اساس صنعت پارس
مخابرات اشرکت مخابرات استان فارس سازمان خدمات درمانی سازمان خدمات درمانی نيروهای مسلح س شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۳
ثبت احوال اداره ثبت و احوال شركت ملي گاز ايران شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی hedco شركت مهندسی و طراحی همپا انرژی
ITMC
كارخانجات مخابراتی ايران سازمان اوقاف و امورخیریه اداره اوقاف و امور خيريه firm co شركت مهندسی و نصب فيرمكو
آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی لاستیک دنا لاستيك دنا
vazarat سازمان تعزيرات حکومتی فارس اداره کل فرودگاه های استان فارس اداره كل فرودگاه های استان فارس هلال احمر هلال احمر
دیوان محاسبات کشور ديوان محاسبات كل كشور
بنیاد شهید
بنیاد شهید انقلاب اسلامی شیراز نیرو ترانس نيرو ترانس
فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره بازرگانی vazarat فرمانداری ها(لامرد،فسا،فراشبند،استهبان) * مجتمع صنعتی فجر
شركت ملي گاز ايران پالايشگاه شيراز دانشگاه صنعتی مالک اشتر پژوهشكده هوا و دريا(دانشگاه صنعتی مالك اشتر) fsg فاتح صنعت كيميا
صنایع الکترونیک شیراز شركت صنايع الكترونيك ايران vazarat سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس vazarat كانون وكلای دادگستری منطقه فارس
سازمان تعاون روستایی سازمان تعاون روستایی مبارزه با مواد مخدر اداره هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس DarabCement كارخانه سيمان داراب
rajaee مرکز تربیت معلم شهید رجایی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر امور شهری و روستايی استانداری * فرماندهی انتظامی استان کهکیلویه و بویراحمد
shegerd E شرکت شگرد الکترونيک FKCC شرکت خدمات مهندسی سيمان فارس و خوزستان farschemical شركت صنايع شيميايی فارس
* آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك استان فارس * اداره حوادث غيرمترقبه استان فارس * صنايع شناورهای اثر سطحی
spec شركت طراحی و مهندسی vazarat سازمان مديريت و برنامه ريزی استان فارس بنیاد مسکن بنیاد مسکن
* شركت سبزدشت فراسان شرکت تولیدی صنعتی فراسان * برج الکترونیک
آریا ساسول شركت پليمر آريا ساسول شرکت تولیدی و صنعتی اخشان شركت توليدی و صنعتی اخشان * شركت فرهنگ نيرو
nidc شرکت ملی حفاری vazarat شركت برق منطقه ای فارس شركت ملي گاز ايران شرکت نفت فلات قاره
شركت ملي گاز ايران شرکت انتقال گاز ایران FPGM مديريت بهره برداری توليد برق فارس شركت ملي گاز ايران شركت گاز استان فارس
شركت ملي گاز ايران شركت سهامی پتروشيمی شيراز فنی مهندسی پتروشیمی فارس شرکت فنی مهندسی پتروشیمی فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران منابع آب ايران
* اداره کل ساخد.ن.م منطقه جنوب کشور oeoc اكتشافات شركت نفت طراحی و مهندسی پتروشیمی طراحي ومهندسی صنايع پتروشيمی