موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس
مجتمع فني ديباگران نوید پارس
موسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس
موسسه زبان انگليسي نويد

آموزشگاه زبان نوید( مرکزی برادران)
موسسه زبان انگلیسی نوید - مركزي خواهران
موسسه زبان انگلیسی نويد - خواهران (شعبه دو)
آموزشگاه زبان آریا - پسرانه
آموزشگاه زبان انگلیسی نوابغ - خواهران
آموزشگاه زبان انگلیسی نيما - برادران

  • دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • logo-samandehi