آیین نامه آموزشی و مقررات


بخشی از آیین نامه و مقررات آموزشی:

•• مقررات ثبت نام

1.    داوطلب موظف است بر اساس برنامه هاي اعلام شده در مهلت هاي مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايد.
2.    دانش پژوه مي تواند همزمان در چند دوره آموزشي (به شرط رعايت پيش نيازها) ثبت نام نمايد .
3.    چنانچه در موقع ثبت نام از رئوس مطالب دوره درخواستي اطلاع كافي نداشتيد با هماهنگي با مسئول دپارتمان مربوطه از مديران علمي مشاوره بگيريد .
4.    "ثبت نام قطعي" زماني است كه داوطلب شهريه را كاملاً پرداخت كرده باشد يا پرداخت آنرا از طريق اوراق مرسوم تعهد نموده باشد و روند ثبت نام را به طور كامل طي كرده باشد .
5.    مدارك مورد نياز جهت ثبت نام قطعي : ارائه اصل فيش بانكی (پرداخت كننده)، ارائه كارت ملي و كپي آن و تكميل فرم مشخصات به هنگام ثبت نام .
6.    شرايط اختصاصي پذيرش موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس :
ثبت نام در دوره های مقطع دار  (کاردانی):
داوطلبان شرکت در دوره های مقطع دار موسسه آموزش عالی آزاد  نوید پارس جنوب (تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی) می توانند طی هر سال در دو مقطع (که معمولا یک مرتبه در مرداد ماه و یک مرتبه در دی ماه می باشد)، مطابق فراخوان ثبت نام در دانشگاه جامع علمی – کاربردی توسط سازمان سنجش آموزش کشور ، نسبت به ثبت نام در دوره های مقطع دار موسسه (درحال حاضرکاردانی) شرکت نمایید. در صورت پذیرش توسط سازمان سنجش نتایج اعلام می گردد.
ثبت نام در دوره های مهارتی آزاد:
1) دارا بودن مدرك ديپلم يا گواهينامه پايان تحصيلات پيش دانشگاهي. 2) پرسنل شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها، كارخانجات و نهادها بر حسب نياز با درخواست كتبي مي توانند دردوره شركت نمايند.
تبصره 1: تشكيل هر كلاس منوط به حد نصاب رسيدن آن مي باشد و در صورت تشكيل نشدن كلاس، كل شهريه مسترد مي گردد.
تبصره 2: ارتباط با دانش پذيران فقط از طريق اطلاعات موجود در فرم مشخصات مي باشد كه دانش پذير در هنگام ثبت نام قطعي تكميل مي نمايد. در ضمن دانش پذير موظف است در صورت هرگونه تغيير در اطلاعات سريعا واحد خدمات آموزش را در جريان بگذارد در غير اينصورت عواقب آن بر عهده دانش پذير مي باشد.

•• تخلفاتي كه منجر به محروم شدن از كلاسها مي گردد

در موارد زير دانش پژوه از حضور در كلاسهاي موسسه محروم خواهد شد .
1.    عدم رعايت آئين نامه و مقررات مربوط به موسسه .
2.    عدم رعايت حرمت استاد، محيط آموزشي و موارد انضباطي .
3.    عدم رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب با شان آموزشي.
در صورت محروميت دانش پژوه از حضور در كلاس هاي درسي به دلائل فوق هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد.

•• شرایط استرداد شهریه

1.    در صورتيكه درخواست انصراف(استرداد شهريه و الزاما به صورت كتبي) قبل از 3 روز از تاريخ شروع كلاس باشد، كل شهريه مسترد خواهد گرديد، چنانچه اين درخواست از سه روز قبل از شروع كلاس تا يك روز قبل از جلسه اول باشد 15% شهريه دوره كسر و مابقي آن مسترد مي گردد. (در صورت عدم امكان اطلاع كتبي به صورت حضوري اين امر از طريق پست الكترونيك و يا نمابر هم امكان پذير مي باشد لاكن اين مرحله تنها به عنوان اطلاع رساني به موسسه تلقي مي گردد و تكميل فرم درخواست استرداد شهريه مي بايستي به صورت حضوري انجام پذيرد.)
2.    از روز جلسه اول تا يك روز قبل از جلسه دوم 30% شهريه دوره كسر و مابقي آن مسترد مي گردد .
3.    درخواست استرداد الزاما به صورت كتبي و با همراه داشتن رسيد ثبت نام و ارائه كارت شناسايي معتبر انجام پذير مي باشد و در صورت انصراف از شركت در دوره وجه پرداختي " هفت روز كاری" پس از درخواست مسترد مي گردد.
4.     از روز جلسه دوم به بعد هيچ وجهي مسترد نمي گردد .
تبصره 1: معيار قوانين استرداد شهريه، وضعيت برگزاري كلاس مي باشد و حضور و يا عدم حضور دانش پذير در آن تاثير نخواهد داشت.
5.    چنانچه به دلايل خاصي كلاس توسط موسسه تشكيل نگردد و دانش پژوه تقاضاي تغيير درس يا انصراف خود را داشته باشد ، شهريه دريافتي بدون هيچگونه كسر به حساب درس ديگر منظور و يا به دانش پژوه مسترد مي گردد .
6.    دانش پژوه مي بايست پيش نياز دوره در خواستي را رعايت كند و در صورت عدم اطلاع از سرفصل دوره و رئوس مطالب از مسئول مربوطه كمك بگيرد. در غير اينصورت هرگونه ادعاي دانش پژوه در خصوص عدم اطلاع از مطالب و سرفصل دوره و پيش نياز قابل قبول نخواهد بود و در صورت انصراف از ادامه دوره هيچ گونه وجهي مسترد نخواهد شد
تبصره 2: "دوره های آموزشی جامع" از قوانين خاص استرداد شهريه برخوردارند كه در (فصل مربوط به دوره های جامع) بيان شده است.

برای دریافت فایل کامل آیین نامه آموزشی اینجا کلیک نمایید.