مجوزها

جهت مشاهده مجوزها بر روی تصویر کنار هر عنوان کلیک فرمایید.

مجوز »  مجوز تاسيس اولين موسسه از گروه آموزشي نويد در سال 1357
مجوز »  مجوز فعالیت از وزارت آموزش و پرورش استان فارس در زمینه آموزش زبان انگلیسی (خواهران - برادران)
مجوز  » مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي حيطه "زبان هاي خارجي" ویژه كارمندان دولت از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - مرکز آموزش مدیریت دولتی
مجوز »  مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي حيطه "فن آوري اطلاعات" ویژه كارمندان دولت از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - مرکز آموزش مدیریت دولتی
مجوز »  مجوز فعالیت آموزشی در زمینه های كامپيوتر و مدیریت، زبان های خارجی، معماری و فن آوری اطلاعات از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
مجوز »  مجوز فعالیت آموزشی در زمینه های زبان های خارجی و همچنین گرافیک کامپیوتری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجوز »  عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي استان فارس

 مجوز » گواهينامه تاييد صلاحيت آموزشي از شركت ملي نفت ايران

مجوز »  پروانه انتشار نشریه NOVA، در زمینه معلومات عمومی-فرهنگی به زبان انگلیسی

مجوز »  پروانه فعاليت موسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

مجوز »  مجوز فعاليت آموزشي سطح عالي در زمینه های زبان های خارجی، مدیریت، کامپیوتر و معماری

مجوز »  مجوز برگزاری دوره صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

مجوز »  مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان