شبيه سازی سازه های ساختمانی با استفاده از NavisWorkدوره جامع تحليل و طراحي سازه هاي فولادي و بتن آرمه با نرم افزار Etabs و Safe

سمینار آشنايي با مدل ‌سازي اطلاعات ساختمان( BIM) و قابليت هاي نرم افزار Navis Work

آموزش شبيه سازي و تحليل مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي با نرم افزار proteus