برنامه زمانبندی آزمون های آزمایشی IELTS –بهمن و اسفند۹۸

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس- شهرستان پاییز ۹۸

اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش مدرس پاييز ۹۸- متقاضيان شيراز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس- پاییز ۹۸

کد داوطلبی   نام نام خانوادگی
۹۸۳۲۴۴ سرکارخانم میترا بهروزی
۹۸۳۱۵۴ سرکارخانم پرستو پورابراهیم
۹۸۳۱۹۷ سرکارخانم حدیث جوکار
۹۸۵۵۱۲ جناب آقای سیدامیرحسین حسینی
۹۸۳۱۹۲ سرکارخانم فاطمه ساسانی
۹۸۳۲۳۸ سرکارخانم ندا ساسانی
۹۸۳۲۸۰ سرکارخانم لیلی سردابی
۹۸۳۱۷۹ سرکارخانم آرشیدا فقیهی
۹۸۳۱۷۶ سرکارخانم پرنیان قدمگاهی
۹۸۳۲۹۶ سرکارخانم غزل کرامتی
۹۸۳۱۴۸ سرکارخانم مریم مالکی
۹۸۳۱۴۰ سرکارخانم مهسا محسنی
۹۸۵۵۲۹ جناب آقای سید علی موسوی راد
۹۸۳۳۱۱ سرکارخانم فاطمه السادات موید
۹۸۳۱۳۲ سرکارخانم کیمیا نعمت اللهی
۹۸۳۱۳۱ سرکارخانم مارال نجفی تیره شبانکاره

 

علاقه مندان به شركت در دوره هاِی زبان انگليسی – فرانسه

اسامی دعوت شدگان به دوره آموزش تخصصی روش تدریس