دوره فشره 10 روزه CCNA - ICND I (ویژه تابستان 95)

 
CISCO-ICND-I

دوره فشره 10 روزه ویژه تابستان 95

  CCNA - ICND I

(با ارائه مدرک وزارت علوم)

 ساعت برگزاری: ساعت 9 الی 13

مــدت دوره: 40 ســاعـت (10 روزه) 

شروع دوره: 23 تیـر مـاه 95آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر ماه
 

شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران