كارگاه فشرده يك روزه مفاهيم شبكه هاي عصبي مصنوعي با نرم افزار MATLAB

 
reading-workshop-navidpars-dibagaran

كارگاه فشرده یک روزه مفاهيم شبكه هاي عصبي مصنوعي
با نرم افزار MATLAB

زمان برگــزاری: پنجشنـبـه 23 اردیـبــهشــت

        ســـاعـت 9 الـــی 12 و  13 الــــی 16


     
        ارائـــه دهنـــده:
دکتـر علیـرضـــا تـهــور

 

شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران