برگزاری دوره آموزشی ايجاد جلوه هاي ويژه و توليد كليپ هاي ويدئويي و انيميشن دو بعدي با استفاده از After Effects

 
after-effects

دوره آموزشی ايجاد جلوه هاي ويژه و توليد كليپ هاي ويدئويي و انيميشن دو بعدي

با استفاده از After Effects

روزهای برگزاری: شنبه - چهارشنبه  

ساعت برگزاری: ساعت 18 الی 21

مــدت دوره: 40 ســاعـت   

شروع دوره:
5 تیـر مـاه 95
 
 

شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران