کارگاه آموزشی Reading

 
reading-workshop-navidpars-dibagaran

کــارگاه آموزشـی Reading
IELTS

زمان برگزاری: سه شنبه 21 اردیبهشت

                   ســـاعـت 15 الـــــــی 20


ارائــــه دهنده: سيـد رضــــا آتش زمــزم

 

شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران