چهارمين بازارچه خيريه به نفع كودكان تحت پوشش جمعيت امام علي (ع)

 
after-effects

چهارمين بازارچه خيريه به نفع كودكان تحت پوشش جمعيت امام علي (ع)

سلام
بدينوسيله از شما دعوت مي گردد در چهارمين بازارچه خيريه به نفع كودكان تحت پوشش جمعيت امام علي (ع) با ما همراه شويد.
ارائه غذا، شيريني، گل و صنايع دستي همراه با اجراي موسيقي زنده، سفره هفت سين و ...

مكان: قصردشت، چهارراه زرگري، ساختمان ديباگران

زمان: پنج شنبه 19 اسفند 95 - از ساعت 16

شیراز، خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران