ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان

دوره های مصوب: منظور از دوره های مصوب دوره های الزامی ارتقاء پایه ویژه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس است که براساس مجوز این سازمان توسط موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس به عنوان مجری ذی صلاح برگزار می گردد.
دوره های تخصصی: دوره های تخصصی و کاربردی است که به جهت به روزآوری دانش و مهارت های دانشجویان و مهندسین در رشته ها و گرایش های مختلف توسط موسسه ارائه می گردد. این دوره ها به طور مستقیم تاثیری در ارتقاء پایه اعضاء محترم نظام مهندسی ساختمان ندارد.

 

معرفی دوره های مصوب

 

اخبار دوره های نظام مهندسی ساختمان

بازدید: 14183