تغییر ساختار دپارتمان فناوری اطلاعات (IT)

دسته: دپارتمان IT منتشر شده در شنبه, 09 خرداد 1394


دپارتمان فناوری اطلاعات(IT) ، به منظور نوآوری در ارائه دوره های آموزشی خود و به هدف تعامل با متخصصین برجسته، تغییراتی را در ساختار خود ایجاد نمود.
گروه شبکه و سخت افزار این دپارتمان با نظارت علمی "مهندس مرتضی تاج بخش" استاد و مشاور خبره فناوری اطلاعات و امنیت سازمانها، فعالیت های جدیدی را از سر گرفت.


اساتید فعال گروه شبکه و سخت افزار:
از آن جا که مدرس از جمله مهم ترین ارکان تاثیرگذار در امر یاددهی- یادگیری می باشد، مدیران شبکه با سوابق عملی درخشان توسط این دپارتمان جذب و دعوت به همکاری شده اند.
آقایان:
1-    علیرضا ابریشمی
2-    مرتضی تاج بخش
3-    پوریا تعبدی
4-    عباس جولایی
5-    محمدرضا دربندی
6-    مهدی رضایی
7-    محسن نجفی
8-    مرتضی نجفی

نحوه جذب اساتید در این دپارتمان:
سابقه کار عملی و انجام پروژه های حرفه ای توسط مدرس، در آموزش به طور چشمگیری تاثیرگذار است . از این رو در بین متقاضیان تدریس، از افرادی که سابقه کار عملی و تجربی لازم را دارا باشند جهت شرکت در مراحل گزینش ، آزمون و تایید صلاحیت دعوت به عمل می آید.


تعریف و طراحی دوره، سمینار و کارگاه های آموزشی:
این دپارتمان در بازه های زمانی متفاوت اقدام به تعریف و تدوین دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی به روز می نماید. در طراحی دوره ها همواره سعی براین است که به صورت حرفه ای و کاربردی ارائه شوند، به نحوی که پاسخگوی نیاز بازار کار باشند و بتوانند منجر به کاهش فاصله آموخته های آکادمیک با عرصه کسب و کار گردند. در تدوین سرفصل، کسب تخصص و مهارت جهت ورود به بازارکار و هم چنین کسب مهارت های خاص جهت ارتقا و بهبود شغل در نظر گرفته می شود.  
دوره های جاری آموزشی و نحوه ارائه آن ها نیز به صورت مستمر بازبینی و ارزشیابی می شوند. 


مدرک پایان دوره:
در پایان دوره های آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدارک پایان دوره مورد تایید آن وزارت خانه به فراگیران اعطا خواهد شد.

بازدید: 2481