زمانبندی ثبت نام دوره های دپارتمان زبان های خارجی - تابستان 95


دانشپذيران گرامي / علاقه مندان به شركت در دوره هاي زبان انگليسي - فرانسه

تقويم آموزشي دپارتمان زبان هاي خارجي گروه آموزشي نويد براي فصل تابستان 95 به شرح زير اعلام مي گردد:
زبان آموزان فعلی: خواهشمند است جهت بهره مندي از اولويت ثبت نام زبان آموزان فعلي موسسه، ضمن اطلاع از برنامه هاي آموزشي تابستان 95 نسبت به ثبت نام مطابق زير اقدام فرمائيد.
زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها مطابق جدول زمانبندی ثبت نام از تاریخ 9 خرداد جهت تعیین نوبت تعیین سطح به موسسه مراجعه فرمایید.

شيوه اطلاع از برنامه آموزشي:

دریافت برنامه آموزشی دوره های زبان خارجی از طریق وب سایت (از تاریخ 03/03/95)

• مشاهده برنامه آموزشی در برد دپارتمان زبان موجود در ساختمان شماره 1 و 2 (از تاریخ 03/03/95)

• دریافت نسخه چاپ شده برنامه در موسسه (از تاریخ 06/03/95)

دریافت برنامه آموزشی از طریق نرم افزار موبایل (از تاریخ 03/03/95)

شیوه ثبت نام:

• وب سايت (سامانه خدمات الكترونيكي دانش پژوهان)

• ثبت نام حضوري (فقط در ساختمان ديباگران)

جدول زمانبندی ثبت نام
ثبت رویداد در تقویم تلفن همراه
زبان آموزان فعلی ثبت نام زبان آموزان فعلی (اینترنتی) از 5 خرداد 95 تقویم ثبت نام زبان
ثبت نام زبان آموزان فعلی
(حضوری و اینترنتی)
از 8 خرداد 95
 
زبان آموزان جدید ثبت نام و توزیع کارت تعیین سطح از 9 خرداد 94
(شروع آزمون تعیین سطح از 11 خرداد)
تقویم ثبت نام زبان
ثبت نام زبان آموزان جدید از 11 خرداد