مکالمه زبان فرانسه

  موسسه آموزشی نوید با توجه به نیاز بسیاری از دانشجویان به فراگیری زبان خارجی دیگر به عنوان دومین زبان خارجی خود، با انتخاب مجرب ترین اساتید و استفاده از مواد آموزشی به روز و روش تدریس ارتباطی (Communicative) دوره های آموزش زبان فرانسه را برای بزرگسالان برگزار می نماید. 

taxi