تقويم آموزشي پاییز 96 دپارتمان زبانهاي خارجي

 دانشپذيران گرامي / علاقه مندان به شركت در دوره هاي زبان انگليسي - فرانسه

تقويم آموزشي دپارتمان زبان هاي خارجي گروه آموزشي نويد براي فصل پاییز 96 به شرح زير اعلام مي گردد:

زبان آموزان فعلی: خواهشمند است جهت بهره مندي از اولويت ثبت نام زبان آموزان فعلي موسسه، ضمن اطلاع از برنامه هاي آموزشي پاییز 96 نسبت به ثبت نام مطابق زير اقدام فرمائيد.

زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها مطابق جدول زمانبندی ثبت نام از تاریخ 7 شهریور جهت نوبت تعیین سطح به موسسه مراجعه فرمایید.

 

شيوه اطلاع از برنامه آموزشي:

   - دریافت برنامه آموزشی دوره های زبان خارجی از طریق وب سایت: از تاریخ 96/6/1

   - مشاهده برنامه آموزشی در برد دپارتمان زبان موجود در ساختمان شماره 1 و 2: از تاریخ 96/6/1

   - دریافت نسخه چاپ شده برنامه در موسسه: از 96/6/6

 

شیوه ثبت نام:

ثبت نام اینترنتی: سامانه خدمات الكترونيكي دانش پژوهان

ثبت نام حضوري: مراجعه به ساختمان ديباگران واقع در خیابان قصردشت، چهارراه زرگری

جدول زمانبندی ثبت نام

زبان آموزان فعلی

ثبت نام زبان آموزان فعلی (اینترنتی)

96/6/3

ثبت نام زبان آموزان فعلی
(حضوری و اینترنتی)

96/6/6

زبان آموزان جدید

ثبت نام تعیین سطح 96/6/7

شروع آزمون تعیین سطح از 96/6/11

ثبت نام زبان آموزان جدید

از 96/6/11