تقويم آموزشي زمستان 96 دپارتمان زبانهاي خارجي

 

 دانشپذيران گرامي / علاقه مندان به شركت در دوره هاي زبان انگليسي - فرانسه

 تقويم آموزشي دپارتمان زبان هاي خارجي گروه آموزشي نويد براي فصل زمستان 96 به شرح زير اعلام مي گردد:

 زبان آموزان فعلی: خواهشمند است جهت بهره مندي از اولويت ثبت نام زبان آموزان فعلي موسسه، ضمن اطلاع از برنامه هاي آموزشي زمستان 96 نسبت به ثبت نام مطابق زير اقدام فرمائيد.

 زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها مطابق جدول زمانبندی ثبت نام از تاریخ 7 آذر جهت نوبت تعیین سطح به موسسه مراجعه فرمایید.

 

 شيوه اطلاع از برنامه آموزشي:

    - دریافت برنامه آموزشی دوره های زبان خارجی از طریق وب سایت: از تاریخ 96/8/29

   - مشاهده برنامه آموزشی در برد دپارتمان زبان موجود در ساختمان شماره 1 و 2: از تاریخ 96/8/29

   - دریافت نسخه چاپ شده برنامه در موسسه: از 96/9/6

 

شیوه ثبت نام:

ثبت نام اینترنتی: سامانه خدمات الکترونیکی دانش پژوهان

ثبت نام حضوری: مراجعه به ساختمان ديباگران واقع در خیابان قصردشت، چهارراه زرگری

زبان آموزان فعلی

به صورت اینترنتی

از 02/09/96

به صورت حضوری

از 04/09/96

متقاضیان جدید

ثبت نام و توزیع فرم تعیین سطح

از 07/09/96

(شروع تعیین سطح از 11/09/96)

ثبت نام زبان آموزان جدید

از 11/09/96