جدول زمانبندی ثبت نام دوره های زبان های خارجی فصل پاییز 97

 جدول زمانبندی ثبت نام دوره های زبان های خارجی فصل پاییز 97

دانشپذيران گرامي / علاقه مندان به شركت در دوره هاي زبان انگليسي - فرانسه

تقويم آموزشي دپارتمان زبان هاي خارجي گروه آموزشي نويد براي فصل پاییز 97 به شرح زير اعلام مي گردد:

زبان آموزان فعلی: خواهشمند است جهت بهره مندي از اولويت ثبت نام زبان آموزان فعلي موسسه، ضمن اطلاع از برنامه هاي آموزشي پاییز97 نسبت به ثبت نام مطابق زير اقدام فرمائيد.

زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها مطابق جدول زمانبندی ثبت نام از تاریخ 3شهریور جهت نوبت تعیین سطح به موسسه مراجعه فرمایید.

 شيوه اطلاع از برنامه آموزشي:

 شیوه ثبت نام:

 

جدول زمانبندی ثبت نام

زبان آموزان فعلی

ثبت نام زبان آموزان فعلی (اینترنتی)

از 1شهریور 97

ثبت نام زبان آموزان فعلی
(حضوری و اینترنتی)

از 3شهریور97

 

زبان آموزان جدید

ثبت نام و توزیع کارت تعیین سطح

از 3شهریور 97
(شروع آزمون تعیین سطح از5 شهریور)

ثبت نام زبان آموزان جدید

از 5 شهریور