برنامه زمانبندی آزمون های آزمایشی IELTS - بهار 98

ساعت برگزاری آزمون 9 صبح

زمان آزمون شفاهی و اعلام نتیجه در روز آزمون کتبی اعلام می گردد.

مشخصـــات و وجه تمـايــــز آزمونهــــــا:

  • » شبیه سازی شده آزمون اصلی (دفترچه، پاسخنامه، کارنامه)
  • » ارائه گزارشی جامع از مهارتهای Listening، Reading، Writing و Speaking جهت برطرف کردن نقاط ضعف
  • » تحویل دفترچه آزمون به همراه فایل صوتی پس از اتمام آزمون
  • » ارائه مشاوره رايگان جهت رفع نقاط ضعف پس از اتمام آزمونspeaking
  • » استفاده از نمره آزمون جهت شرك در دوره هاي آمادگي IELTS در ترم آينده

 

 

 

   ثبت نام در آزمون  

 

 

 آدرس: خیابان قصردشت، چهارراه زرگری، جنب بانک صادرات،مراجعه فرمائید. تلفـن ویژه پنج رقمی: 36056-071