پاسخنامه و فایل زمانبدی مصاحبه، آزمون آزمايشي IELTS مورخ 22 خرداد 94

پاسخنامه آزمون آزمايشي IELTS مورخ 22 خرداد 94، نمونه پاسخ‎های مربوط به آزمون writing ، فایل‎های صوتی آزمون Listening همچنین فایل زمانبدی آزمون مصاحبه را با ثبت کدملی و انتخاب تاریخ آزمون از لینک زیر دریافت نمایید.

گروه IELTS - آزمون های آزمایشی