تقويم آموزشي پاييز 94 - دپارتمان زبانهاي خارجي


 دانشپذيران گرامي / علاقه مندان به شركت در دوره هاي زبان انگليسي - فرانسه

تقويم آموزشي دپارتمان زبان هاي خارجي گروه آموزشي نويد براي فصل پاییز 94 به شرح زير اعلام مي گردد:
زبان آموزان فعلی: خواهشمند است جهت بهره مندي از اولويت ثبت نام زبان آموزان فعلي موسسه، ضمن اطلاع از برنامه هاي آموزشي پاییز 94 نسبت به ثبت نام مطابق زير اقدام فرمائيد.
زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها مطابق جدول زمانبندی از تاریخ 7 شهریور جهت تعیین نوبت تعیین سطح به موسسه مراجعه فرمایید.

شيوه اطلاع از برنامه آموزشي:

• برد دپارتمان زبان موجود در ساختمان شماره 1 و 2 (از تاریخ 27/05/94)

• دریافت برنامه آموزشی دوره های زبان خارجی از طریق وب سایت (از تاریخ 31/05/94)

• دریافت نسخه چاپ شده برنامه در موسسه (از تاریخ 05/06/94)

دریافت برنامه آموزشی از طریق نرم افزار موبایل

شیوه ثبت نام:

• وب سايت (سامانه خدمات الكترونيكي دانش پژوهان)

• ثبت نام حضوري (فقط در ساختمان ديباگران)

جدول زمانبندی ثبت رویداد در تقویم تلفن همراه
زبان آموزان فعلی ثبت نام زبان آموزان فعلی (اینترنتی) از 4 شهريور 94 تقویم ثبت نام زبان
ثبت نام زبان آموزان فعلی
(حضوری و اینترنتی)
از 7 شهريور 94
 
زبان آموزان جدید ثبت نام و توزیع کارت تعیین سطح از 7 شهریور 94
(شروع آزمون تعیین سطح از 11 شهریور)
تقویم ثبت نام زبان
ثبت نام زبان آموزان جدید از 11 شهریور