نمایشگاه آثار برگزیده خلاقیت در هنر دانشجویان مقطع کاردانی انیمیشن برگزار گردید

دسته: دپارتمان گرافیک و انیمیشن منتشر شده در یکشنبه, 01 بهمن 1396

نمایشگاه آثار برگزیده خلاقیت در هنر دانشجویان مقطع کاردانی انیمیشن (استاد سما تقوایی) در دی ماه 96 برگزار گردید.

دانشجویان: 

•  الهام زمانی (دانشجوی ترم چهار انیمیشن)  | تکنیک مورد استفاده در اثر:  جانشینی (از قوانین تکنیک اسکمپر)
  رژین صفری (دانشجوی ترم سه انیمیشن)   |  تکنیک مورد استفاده در اثر: جانشینی (از قوانین تکنیک اسکمپر)
  سارا محمدحسن خانی (دانشجوی ترم سه انیمیشن)تکنیک مورد استفاده در اثر: جان انگاری (جان بخشی به اشیاء)
  سارا محمد حسن خانی (دانشجوی ترم سه انیمیشن) | تکنیک مورد استفاده در اثر:  تعدیل سازی و استفاده در سایر موارد (از قوانین تکنیک اسکمپر)
  مرضیه علیزاده (دانشجوی ترم سه انیمیشن)  | تکنیک مورد استفاده در اثر: تداعی آزاد
  محمدمهدی بیات پور (دانشجوی ترم سه انیمیشن)  |  تکنیک مورد استفاده در اثر: تداعی آزاد و ارتباط اجباری
  پرندیس ولیخانی (دانشجوی ترم سه انیمیشن)  |  تکنیک مورد استفاده در اثر: جان انگاری (جان بخشی به اشیاء)
  حدیث کشاورز (دانشجوی ترم چهار انیمیشن)  |  تکنیک مورد استفاده در اثر: جانشینی (از قوانین تکنیک اسکمپر)
  زهرا محزون (دانشجوی ترم سه انیمیشن)  |  تکنیک مورد استفاده در اثر:  جانشینی (از قوانین تکنیک اسکمپر)

 

1
2
3
4
5
6
1/6 
fwd bwd stop start

نمایشگاه آثار منتخب درس خلاقیت در هنر مقطع کاردانی انیمیشن در تاریخ 5 دی ماه 96 ساعت 11 در محل موسسه (چهارراه زرگری - ساختمان دیباگران) افتتاح گردید و به مدت ده روز در معرض دید عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه بازدید کنندگان به آثار برتر رای دادند و با انتخاب آن ها حدیث کشاورز "مقام اول" و زهرا زمانی "مقام دوم" را کسب نمودند.

 

 

بازدید: 1288