عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
آگهی دعوت به همکاری موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس و مجتمع فنی دیباگران 03 اسفند 1396 322
اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس زبان انگلیسی- شهرستان پاییز 96 07 آذر 1396 237
اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش مدرس زبان انگلیسی - پاييز 96 21 آبان 1396 410
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 - (متقاضيان شهرستان) 17 آبان 1396 356
اسامی دعوت شدگان به دوره آموزش تخصصی روش تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 13 آبان 1396 437
روز جهانی مدیریت پروژه 11 آبان 1396 199
اسامی دعوت شدگان به دوره اولیه آموزش مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 06 آبان 1396 524
اسامی دعوت شدگان به آزمون کتبی مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 02 آبان 1396 622
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 29 مهر 1396 845
اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس زبان انگلیسی پاییز 1396 23 مهر 1396 918
جستجو