عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس زبان انگلیسی- شهرستان پاییز 96 07 آذر 1396 131
اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش مدرس زبان انگلیسی - پاييز 96 21 آبان 1396 329
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 - (متقاضيان شهرستان) 17 آبان 1396 271
اسامی دعوت شدگان به دوره آموزش تخصصی روش تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 13 آبان 1396 374
روز جهانی مدیریت پروژه 11 آبان 1396 130
اسامی دعوت شدگان به دوره اولیه آموزش مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 06 آبان 1396 462
اسامی دعوت شدگان به آزمون کتبی مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 02 آبان 1396 542
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 29 مهر 1396 769
اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس زبان انگلیسی پاییز 1396 23 مهر 1396 816
21 سپتامبر- روز جهانی قدردانی 02 مهر 1396 288
جستجو