عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
دعوت هنرپیشه ها به بازارچه خیریه 24 اسفند96 22 اسفند 1396 245
آگهی دعوت به همکاری موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس و مجتمع فنی دیباگران 03 اسفند 1396 838
اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس زبان انگلیسی- شهرستان پاییز 96 07 آذر 1396 350
اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش مدرس زبان انگلیسی - پاييز 96 21 آبان 1396 516
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 - (متقاضيان شهرستان) 17 آبان 1396 448
اسامی دعوت شدگان به دوره آموزش تخصصی روش تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 13 آبان 1396 523
روز جهانی مدیریت پروژه 11 آبان 1396 291
اسامی دعوت شدگان به دوره اولیه آموزش مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 06 آبان 1396 604
اسامی دعوت شدگان به آزمون کتبی مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 02 آبان 1396 707
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 29 مهر 1396 943
جستجو