اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس زبان انگلیسی - پاییز 1394

دسته: گروه آموزشی نوید منتشر شده در دوشنبه, 25 آبان 1394

 

اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس زبان انگلیسی 

پاییز 1394

روز و ساعت آزمون
متقاضیان شیراز

پنجشنبه 1394/08/28
ساعت8:30صبح

روز و ساعت آزمون
متقاضیان شهرستان

پنجشنبه 1394/08/28
ساعت10:30صبح

مدت آزمون

115 دقیقه

هزینه آزمون و نحوه پرداخت

200/000 ریال ( بیست هزار تومان )

1- واریز به حساب 006 875 329   0104   نزد بانک ملی بنام موسسه آموزشی نوید و ارائه رسیدپرداخت کننده

2- دستگاه کارت خوان موجود در محل توزیع کارت

محل توزیع کارت

دفتر مرکزی گروه آموزشی نوید واقع در بلوار چمران روبروی بیمارستان حافظ کوچه 3 پلاک 229

زمان توزیع کارت

سه شنبه 1394/08/26 و چهار شنبه 1394/08/27 از ساعت 8:00 تا 20:00

 

←  اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس پاییز 1394

 

بازدید: 1359