تاریخ و ساعت برگزاری آزمون دوره آموزشی سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلند و دوره آموزشی بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در سه شنبه, 11 خرداد 1395

ردیف روز تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری آزمون
1 چهارشنبه 05/03/1395 دوره آموزشی سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلند 12 سالن قوام الدین شیرازی
2 یکشنبه 16/03/1395 دوره آموزشی بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 12 سالن قوام الدین شیرازی

 

بازدید: 1422