لیست قبولی دوره سیستم های سازه ای ساختمان بلند

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در سه شنبه, 25 خرداد 1395

شرکت کنندگان محترم دوره  سیستم های سازه ای ساختمان بلند از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون 95/03/05)

لیست قبولی دوره سیستم های سازه ای ساختمان بلند

بازدید: 1730