لیست قبولی دوره تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در سه شنبه, 02 شهریور 1395

 

شرکت کنندگان محترم دوره تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون: 95/05/6 - مدرس: جناب آقای دکتر قطعی)

لیست قبولی دوره تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

 

 

 

بازدید: 1681