لیست قبولی دوره بتن های ویژه و روش خاص بتن ریزی

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در پنج شنبه, 25 شهریور 1395

 

شرکت کنندگان محترم دوره  بتن های ویژه و روش خاص بتن ریزی از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون: 95/06/06 - مدرس: مهندس افتخار)

لیست قبولی دوره بتن های ویژه و روش خاص بتن ریزی

بازدید: 1721