لیست قبولی دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنمای طراحی در معماری

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در دوشنبه, 29 شهریور 1395

 

شرکت کنندگان محترم دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنمای طراحی در معماری از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون: 95/06/10 - مدرس: دکتر جمشیدی)

لیست قبولی دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنمای طراحی در معماری

بازدید: 1621