لیست قبولی دوره نظارت و اجرای ساختمان های صنعتی - مدرس مهندس بهرامعلی

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در شنبه, 08 آبان 1395

 

شرکت کنندگان محترم دوره نظارت و اجرای ساختمان های صنعتی از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون 18/07/95 _ مدرس: مهندس بهرامعلی)

لیست قبولی دوره نظارت و اجرای ساختمان های صنعتی

 

 

بازدید: 1468