لیست قبولی دوره سیستم های سازه ای ساختمان های بلند - تاریخ آزمون: 95/09/17

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در سه شنبه, 23 آذر 1395

 

شرکت کنندگان محترم دوره سیستم های سازه ای ساختمان های بلند از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون: 95/09/17 - مدرس: دکتر افتخار)

لیست قبولی دوره سیستم های سازه ای ساختمان های بلند

بازدید: 1571