لیست قبولی دوره مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان - تاریخ آزمون 95/9/17

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در سه شنبه, 12 بهمن 1395

 

شرکت کنندگان محترم دوره مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان از طریق لینک زیر می توانند لیست قبولی دوره را مشاهده نمایند. (تاریخ آزمون: 95/9/17 مدرس: مهندس حمزوی)

لیست قبولی دوره مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

 

بازدید: 1463