اعلام نمره دوره بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قايل توجه مهندسين محترم شركت كننده در دوره "بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري" خرداد ماه 97- مدرس: دکتر طاهره نصر ،‌ نتايج آزمون نهائي از طريق پرتال نظام (با ورود به پروفايل شخصي اعضا) قابل مشاهد مي باشد.

تاریخ شروع دوره: 97/3/5

تاریخ پایان دوره: 97/3/12

آدرس وب سایت نظام مهندسی ساختمان: http://fceo.ir

بازدید: 1236