اعلام نمره دوره مباني مدلسازي و طراحي رايانه اي

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قايل توجه مهندسين محترم شركت كننده در دوره "مباني مدلسازي و طراحي رايانه اي" فروردین ماه 97 - مدرس: مهندس محمد بنان ،‌ نتايج آزمون نهائي از طريق پرتال نظام (با ورود به پروفايل شخصي اعضا) قابل مشاهد مي باشد.

تاریخ شروع دوره: 22/1/97

تاریخ پایان دوره: 31/1/97

آدرس وب سایت نظام مهندسی ساختمان: http://fceo.ir

بازدید: 1473