اعلام نمره دوره اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه - ارتقا پایه 2 به 1 معماری

دسته: دپارتمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شده در چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قايل توجه مهندسين محترم شركت كننده در دوره "اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه" اردیبهشت ماه 97 - مدرس: مهندس محمد بنان ،‌ نتايج آزمون نهائي از طريق پرتال نظام (با ورود به پروفايل شخصي اعضا) قابل مشاهد مي باشد.

تاریخ شروع دوره: 29/2/97

تاریخ پایان دوره: 1/3/97

آدرس وب سایت نظام مهندسی ساختمان: http://fceo.ir

بازدید: 1586