برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی

بهار ۱۴۰۰

مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به سیاست های ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با فاصله گذاری اجتماعی و ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه و آزمون های مربوطه، بصورت الکترونیکی، مقررات و ضوابط به شرح pdf زیر میباشد:

تاسیسات (مکانیک – برق)

عنوان دوره وضعیت ثبت نام
آسانسور و پله برقی (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳به ۲ – تاسیسات برقی-نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی( نظام مهندسی-ارتقا پایه ۲به ۱-تاسیسات مکانیکی – نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
تدابیر لازم در صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان ها۲(نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱-تاسیسات مکانیکی -نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام

اجرا (عمران – معماری)

عنوان دوره وضعیت ثبت نام
آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ و ۳ به ۲ عمران و معماری – اجرا)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان (نظام مهندسی-دوره غیر مصوب)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ و ۳ به ۲ عمران و معماری – اجرا)(آموزش آنلاین)- فقط عمران لینک ثبت نام
اجرای ساختمان های فولادی (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ و ۳ به ۲ عمران و معماری – اجرا)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست( HSE)(نظام مهندسی -ارتقا پایه ۳ و تمدید تمام پایه ها- عمران و معماری-صلاحیت اجرا)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE ) ( نظام مهندسی -ارتقا پایه ۳به۲- عمران و معماری-صلاحیت اجرا)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ و ۳ به ۲ عمران و معماری – اجرا)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری ( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ و ۳ به ۲ عمران و معماری – اجرا)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام

عمران (محاسبه)

عنوان دوره وضعیت ثبت نام
پدافند غیر عامل ( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳ به ۲- عمران – محاسبه)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
سیستم های سازه ای ساختمان های بلند ( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲ به ۱-عمران – محاسبه)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام

عمران (نظارت)

عنوان دوره وضعیت ثبت نام
آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان (نظام مهندسی-دوره غیر مصوب)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳ به ۲ – عمران – نظارت)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
مصالح و فن آوری های نوین ساخت (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳ به ۲ – عمران – نظارت) (آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ – عمران – نظارت)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
روش های تولیدصنعتی ساختمان (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ – عمران – نظارت)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام

معماری (طراحی- نظارت)

عنوان دوره وضعیت ثبت نام
معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳ به ۲-معماری- نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنماهای طراحی در معماری ( نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳ به ۲-معماری- نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۳ به ۲-معماری- نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
معماری زمینه گرا در بافتها (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱ – معماری- نظارت و طراحی)(آموزش آنلاین) لینک ثبت نام
الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان (نظام مهندسی- ارتقا پایه ۲به ۱-معماری- نظارت و طراحی) لینک ثبت نام