برنامه دوره های آمادگی آزمون آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی – بهار ۱۴۰۰ ( آموزش آنلاین)

زبان آموز جدید: زبان آموزان جدید یا زبان آموزان قبل از پائیز ۹۹، لازم است ابتدا در آزمون تعیین سطح و مشاوره شرکت نموده و پس از تعیین دوره ی مناسب، در آن دوره ثبت نام نمایند. (در صورت تمایل به ثبت نام تعیین سطح این خبر را مطالعه نمائید.)

زبان آموز فعلی: این گروه می توانند به صورت حضوری یا غیر حضوری در دوره سطح بعد ثبت نمایند. 

مرخصی تحصیلی: زبان آموزان فصل زمستان ۹۹ در صورت عدم تمایل به حضور در دوره های بهار ۱۴۰۰ بدون نیاز به تعیین سطح مجدد می توانند در دوره های فصل تابستان که از ده ی آخر تیرماه شروع خواهد گردید، شرکت نمایند.

تهیه کتاب: در صورت تمایل به تهیه کتاب از دو روش حضوری و یا غیرحضوری می توان اقدام نمود. مسئول فروش کتاب روز های شنبه تا دوشنبه، چهادهم تا شانزدهم فروردین ۱۴۰۰،  ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در محل موسسه حضور خواهند داشت. برای سفارش تلفنی هم می توانید با شماره ۰۹۱۷۶۸۷۱۰۲۷ آقای سبحانی، تماس حاصل نمائید.

دوره های آمادگی آزمون آیلتس ILETS

مبانی IELTS لینک ثبت نام
Intermediate لینک ثبت نام
Upper Intermediate لینک ثبت نام
Advanced لینک ثبت نام

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

پیش سطح – Beginner لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 1 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 2 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 3 لینک ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

Intermediate 1

لینک ثبت نام

Intermediate 2

لینک ثبت نام

Intermediate 3

لینک ثبت نام

Intermediate 4

لینک ثبت نام

Intermediate 5

لینک ثبت نام

Intermediate 6

لینک ثبت نام
  • دوره های سطح فرامیانی  مکالمه زبان انگلیسی

High-Intermediate 1     لینک ثبت نام

High-Intermediate 2    لینک ثبت نام

High-Intermediate 3    لینک ثبت نام

High-Intermediate 4    لینک ثبت نام

  • دوره های سطح پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی

Advanced 1    لینک ثبت نام

Advanced 2    لینک ثبت نام

Advanced 3    لینک ثبت نام

Advanced 4    لینک ثبت نام