برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

پائیز ۱۴۰۰

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس-دیباگران مجری ذی صلاح دوره های آموزشی ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بر اساس برنامه تائید شده دوره های زیر را برای فصل پائیز ۱۴۰۰ برنامه ریزی نموده است.

مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به سیاست های ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با فاصله گذاری اجتماعی و ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه، بصورت الکترونیکی، مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و آزمون این دوره ها به شرح pdf زیر می باشد:

لطفا عنایت گردد، شهریه های مندرج برای دوره های فصل  پاییز  با توجه به عدم ابلاغ شهریه های سال ۱۴۰۰، به صورت علی الحساب بوده و پس از اعلام شهریه‌ های مصوب ۱۴۰۰ مبلغ مابه تفاوت ‌جهت پرداخت توسط همکاران محترمی که قبل از آن تاریخ ثبت نام نموده اند، اعلام خواهد رسید.

برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید

برق

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ آسانسور و پله برقی آقای مهندس نادر منصوری قلاتی تاسیسات برقی نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۶ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۵-۱۹
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۵-۱۹
ساعت ۹ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۵-۱۹
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۵-۱۹

مکانیک

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ تاسیسات بهداشتی آقای مهندس خسرو خشنودی مکانیک نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۶ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۹-۱۳
ساعت ۹ ۱۶-۲۰
جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۹-۱۳
۲ تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها آقای مهندس خسرو خشنودی مکانیک نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۶ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۹-۱۳
ساعت ۹ ۱۶-۲۰
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۹-۱۳

عمران (محاسبه)

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن آقای مهندس سعید یزدانی عمران محاسبه ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۲۴ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۹-۱۲
۱۵-۱۸
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۹-۱۲
۱۵-۱۸
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۹-۱۲
ساعت ۹ ۱۵-۱۸
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۹-۱۲
۱۵-۱۸

عمران (اجرا)

برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای دکترسینا سعادت عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۸ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۹-۱۳
ساعت ۹ ۱۶-۲۰
۲ نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۹ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۳ مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE آقای مهندس فریدون پارسا عمران و معماری اجرا ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲۴ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۴ آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت آقای مهندس مهرداد راستی عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۲۴ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۶-۲۰
۵  آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان آقای مهندس عباس رحمانپور عمران نظارت غیرمصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۲۴ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۶-۲۰
ساعت۱۲ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۶-۲۰
شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۶-۲۰
۶ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای مهندس فریدون پارسا عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۸ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱۶-۲۰
ساعت۹ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۶-۲۰
۷ نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری آقای مهندس علی عبداله زاده  -آقای مهندس سعید یزدانی عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۲۴ جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۹-۱۳
۱۵-۱۹
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۹-۱۳
۱۵-۱۹
ساعت ۹ جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۹-۱۳
شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۵-۱۹
۸ اجرای ساختمانهای بتنی آقای مهندس سروش فخرائی نژاد عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۲۴ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۶-۲۰
 شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ یک شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۶-۲۰
دو شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۶-۲۰
۹ اجرای ساختمان های فولادی آقای دکتر غلامحسین افتخار عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۱۲ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۱۰ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای مهندس فریدون پارسا عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۸ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۵-۱۹
ساعت ۹ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۵-۱۹
۱۱ روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE) آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۲به ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۶ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۱۲ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای دکترعلیرضا والی پور عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۸ شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱۶-۲۰
۱۳ آشنائی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان آقای دکتر محمد حاجی محمدی عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۹-۱۳
۱۶-۲۰

عمران (نظارت)

برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت آقای مهندس مهرداد راستی عمران نظارت ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۶ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۶-۲۰
۲ روشهای اجرا وکنترل اتصالات در سازه های فولادی آقای مهندس فریدون پارسا عمران نظارت ۲به۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۶ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۶-۲۰
ساعت۱۲ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۶-۲۰
۳  آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان آقای مهندس عباس رحمانپور عمران نظارت غیرمصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۲۴ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۶-۲۰
ساعت۱۲ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۶-۲۰
شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۶-۲۰
۴ مصالح و فن آوری های نوین ساخت آقای دکتر سینا سعادت عمران نظارت ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۶ شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۶-۲۰

معماری (نظارت و طراحی)

برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ مصالح و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان آقای یوسف محمدی چابکی معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۶ شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۷-۲۱
یک شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۷-۲۱
ساعت ۹ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۷-۲۱
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۷-۲۱
۱ معماری زمینه گرا در بافت ها آقای دکتر محمد پروا معماری نظارت و طراحی ۲به۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۶-۲۰
۲ معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان آقای مهندس علی شکرالهی معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱۶ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۳ بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری آقای دکتر  محمد پروا معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۶ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱۶-۲۰
ساعت۹ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۶-۲۰
۴ معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان آقای مهندس  محمد جعفر کاشف حقیقی معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۶ شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۹-۱۲
۱۵-۱۷:۳۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۵-۱۷:۳۰
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۹-۱۲
ساعت ۹ ۱۵-۱۷:۳۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۵-۱۷:۳۰
۵ اصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه آقای دکتر  محمد پروا معماری نظارت و طراحی ۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۶ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۶-۲۰
۶ مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان آقای مهندس یوسف محمدی چابکی معماری نظارت و طراحی ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۶ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۴-۱۸
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۹-۱۳
ساعت ۹ ۱۶-۲۰
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱۴-۱۸

معماری (اجرا)

برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید

عنوان دوره مدرس رشته صلاحیت پایه تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ آزمون مدت (ساعت) روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
۱ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای دکترسینا سعادت عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۸ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۹-۱۳
ساعت ۹ ۱۶-۲۰
۲ نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۹ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۳ مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE آقای مهندس فریدون پارسا عمران و معماری اجرا ۳به۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲۴ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۴ آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت آقای مهندس مهرداد راستی عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۲۴ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۶-۲۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۶-۲۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۶-۲۰
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۶-۲۰
۵ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای مهندس فریدون پارسا عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۸ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱۶-۲۰
ساعت۹ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۶-۲۰
۶ نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری آقای مهندس علی عبداله زاده -آقای مهندس سعید یزدانی عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۲۴ جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۹-۱۳
۱۵-۱۹
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۹-۱۳
۱۵-۱۹
ساعت ۹ جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۹-۱۳
شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۵-۱۹
۷ اجرای ساختمانهای بتنی آقای مهندس سروش فخرائی نژاد عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۲۴ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۶-۲۰
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ یک شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۶-۲۰
دو شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۶-۲۰
۸ اجرای ساختمان های فولادی آقای دکتر غلامحسین افتخار عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۱۲ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۹ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای مهندس فریدون پارسا عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۸ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۵-۱۹
ساعت ۹ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۵-۱۹
۱۰ روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE) آقای دکتر علیرضا والی پور عمران و معماری اجرا ۲به ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۶ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۶-۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
۱۱ مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE آقای دکترعلیرضا والی پور عمران و معماری اجرا پایه۳ وتمدید پایه ها ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۸ شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۱۶-۲۰
ساعت ۹ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱۶-۲۰
۱۲ آشنائی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان آقای دکتر محمد حاجی محمدی عمران و معماری اجرا ۳به۲و۲به۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۲۴ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۹-۱۳
۱۶-۲۰
ساعت۹ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۹-۱۳
۱۶-۲۰

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *