آخرین به روز رسانی در یکشنبه, 06 آبان 1397

تقدیرنامه ها :


  شرکت رایورز شکرکت کیمیاگران
درمانگاه محمدرسول اله شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی ایران
سازمان امور اقتصاد
و دارایی استان فارس
شرکت رایورز شرکت کیمیاگران صنعت پارس
 هواشناسی   melat bank
سازمان هواشناسی
استان فارس
شرکت بهره برداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی
شرکت آب و فاضلاب
شیراز
شرکت نمایشگاه های
بین المللی فارس
بانک ملت
شرکت نمایشگاه های
بین المللی فارس
سازمان مسکن و
شهرسازی استان فارس
بنیاد شهید انقلاب
اسلامی شیراز
شرکت نمایشگاه های
بین المللی فارس
شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی ایران
سازمان بهزستی
mechanical desktop software
مرکز تربیت معلم
شهید رجایی شیراز
شرکت نمایشگاه های
بین المللی فارس
سازمان بهزستی فارس شرکت نمایشگاه های
بین المللی فارس
شرکت پلیمر آریا ساسول
   
 تقدیرنامه
 تقدیرنامه دوره java - web
 تقدیرنامه
تقدیرنامه
 

شرکت بهره برداری نفت
و گاز زاگرس جنوبی

 

مجتمع فني بعثت
(تكنو فرآيند)

ميراث فرهنگي، صنايع
دستي و گردشگري

شركت سيمان فارس نو