عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
اسامي پذيرفته شدگان نهايي پذيرش مدرس زبان انگلیسی - پاييز 96 21 آبان 1396 263
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 - (متقاضيان شهرستان) 17 آبان 1396 225
اسامی دعوت شدگان به دوره آموزش تخصصی روش تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 13 آبان 1396 346
روز جهانی مدیریت پروژه 11 آبان 1396 114
اسامی دعوت شدگان به دوره اولیه آموزش مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز96 (متقاضيان شيراز) 06 آبان 1396 442
اسامی دعوت شدگان به آزمون کتبی مهارتهای عمومی تدریس پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 02 آبان 1396 520
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه حضوري پذيرش مدرس زبان انگليسي پاییز 1396 (متقاضيان شيراز) 29 مهر 1396 741
اسامی دعوت شدگان به شرکت در آزمون کتبی پذیرش مدرس زبان انگلیسی پاییز 1396 23 مهر 1396 787
21 سپتامبر- روز جهانی قدردانی 02 مهر 1396 259
آگهی پذیرش مدرس زبان انگلیسی گروه آمورشی نوید (پاییز 96) 11 شهریور 1396 2510
جستجو