جهت مشاهده مجوزها بر روی تصویر کنار هر عنوان کلیک فرمایید.

مجوز » روند ثبت مشخصات (تکمیل فرم مشخصات) و فعال شدن نام کاربری و کلمه غبور

مجوز »روند ثبت نام در دوره

مجوز » روند صدور گواهینامه و دریافت گواهینامه

مجوز » روند درخواست ویرایش مشخصات

مجوز » روند درخواست انصراف از حضور در دوره و استرداد شهریه

مجوز » روش اعلام انتقاد, پیشنهاد, شکایت و پیگیری مشکل