علاوه بر علاقه مندان به مهاجرت و ادامه تحصیل در مقاطع مختلف، امروزه کلیه افراد جامعه نیازمند یادگیری زبان انگلیسی می باشند. چرا که لازمه زندگی در عصر اطلاعات و بهره مندی از منابع اطلاعاتی، تسلط کافی بر زبان انگلیسی می باشد. دپارتمان زبان های خارجه گروه آموزشی نوید با بیش از  ۴ دهه تجربه در زمینه آموزش زبان دارد و همواره در این زمینه در سطح استان فارس و منطقه پیشتاز بوده است. طراحی حرفه ای دوره ها، استفاده ازمنابع معتبر، تجهیزات و نرم افزارهای کمک آموزشی و از همه مهم تر بهره مندی از برترین اساتید زبان در سطح ملی از جمله ویژگی های بارز این دپارتمان می باشد. دوره های مکالمه از سطوح مقدماتی تا پیشرفته، آمادگی آزمون های بین المللی TOEFLو IELTS و زبان فرانسه توسط این دپارتمان اجرا می گردند.

معرفی دوره ها

مکالمه زبان انگلیسی – Chat

 تقسیم بندی دوره هـا از نظر زمـان برگــزاری

دوره های فشرده: این دوره ها به صورت ۴ روز در هفته و هر فصل ۴۰ جلسه برگزار می گردد. شرکت کنندگان در دوره های فشرده در هر فصل موفق به طی دو دوره خواهند شد.

دوره های غیر فشرده: این دوره ها به صورت ۲ جلسه در هفته و هر فصل ۲۰ جلسه برگزار می گردد. شرکت کنندگان در دوره های غیرفشرده در هر فصل موفق به طی یک دوره خواهند بود.

توجه: هرجلسه آموزشی دوره های دپارتمان زبان های خارجی، ۲ ساعت آموزشی(معادل ۱۰۵ دقیقه) می باشد.

  تقسیم بندی دوره هـا از نظر تعداد شرکت کنندگان

دوره های گروهی: منظور دوره های فشرده و  غیرفشرده  موسسه می باشد که با رعایت حداکثر تعداد نفرات شرکت کننده و بر اساس برنامه ریزی موسسه به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می گردد.

دوره های نیمه گروهی: برخی از دوره های آموزشی به هدف پاسخگویی به درخواست متقاضیان حضور در کلاس هایی با تعداد کمتر شرکت کننده ، توسط موسسه، برنامه ریزی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می گردد.

دوره های اختصاصی: این دوره ها بنا به درخواست دانشپذیر/ دانشپذیران با توافق طرفین و بر اساس ساعات و روزهای مدنظر متقاضی، برنامه ریزی و برگزار می گردد.در این دوره ها دانشپذیر حق انتخاب استاد مدنظر خود از لیست اساتید معرفی شده موسسه همچنین شیوه برگزاری (آنلاین یا حضوری) را خواهد داشت.

مکالمه زبان انگلیسی در سطوح مبانی کاربردی

طراحی حرفه‌ای دوره های مکالمه و استفاده از منابع‌ معتبر (کتابهای Touchstone از انتشارات دانشگاه CAMBRIDGE) و بهره مندی از مجرب ترین اساتید استان، سبب شده است تا زبان آموزانی که از این دوره ها به منظور بالابردن سطح دانش زبان انگلیسی خود بهره می برند، در کوتاهترین زمان ممکن پیشرفتهای چشمگیری حاصل نمایند. از دیگر ویژگی‌های این دوره ارزشمند می توان نمایش فیلم با استفاده از تجهیزات پخش رسانه‌های ویدیویی، استفاده از نرم افزارهای کمک آموزشی ویژه کتابهای Touchstone ( در دوره های حضوری) و همچنین تعداد مشخص نفرات حاضر در هر دوره به هدف استفاده بیشتر حاضرین از وقت کلاس را نام برد. برخی از زبان آموزان با توجه به نیاز خود فراگیری زبان انگلیسی را از سطوح پایه و مبانی شروع خواهند نمود تا در این دوره ها ضمن مرور مطالب آموخته شده در سال های تحصی در دبیرستان و بعضا دانشگاه، مبانی و مقدمات ضروری یادگیری مکالمه زبان انگلیسی را فرا بگیرند.

عنوان دوره units کتاب CEFR سطح استاندارد
مکالمه پیش سطح ۱،۲،۳،۴،۵ TRUE COLORS Beginning A1
مکالمه مقدماتی ۱
Elementary 1
۱،۲،۳،۴ Touchstone1 Beginning A1
مکالمه مقدماتی ۲
Elementary 2
۵,۶،۷،۸ Touchstone1 Beginning A1
مکالمه مقدماتی ۳
Elementary 3
۹,۱۰,۱۱،۱۲ Touchstone1 Beginning A1
Pre-Intermediat 1 ۱،۲،۳،۴ Touchstone2 High Beginning A2
Pre-Intermediat 2 ۵,۶،۷،۸ Touchstone2 High Beginning A2
Pre-Intermediat 3 ۹,۱۰,۱۱،۱۲ Touchstone2 High Beginning A2

مکالمه زبان انگلیسی در سطوح میانی

زبان آموزانی که دوره های سطح مبانی کاربردی را با موفقیت به پایان رسانده اند یا در مصاحبه های تعیین سطح مجاز به حضور در دوره های سطوح میانی گردیده اند، مهارت های مکالمه به زبان انگلیسی در سطوح میانی را با مطالعه فصول دو  کتاب Touchstone 3&4  تکمیل خواهند نمود.

عنوان دوره units کتاب CEFR سطح استاندارد
Intermediat 1 ۱،۲،۳،۴ Touchstone3 Intermediat A2
Intermediat 2 ۵,۶,۷,۸ Touchstone3 Intermediat A2
Intermediat 3 ۹,۱۰,۱۱,۱۲ Touchstone3 Intermediat B1
Intermediat 4 ۱،۲،۳،۴ Touchstone4 Intermediat B1/IELTS 4.5
Intermediat 5 ۵,۶,۷,۸ Touchstone4 Intermediat B1/IELTS 5
Intermediat 6 ۹,۱۰,۱۱,۱۲ Touchstone4 Intermediat B1/IELTS 5

مکالمه فرامیانی ( High Intermediate 1-4 )

این دوره ها جهت تکمیل آموزه های زبان آموزانی ارائه می شوند که دوره های مکالمه در سطح میانی (Intermediate) را گذرانده اند و در صدد افزایش مهارت های فرد (Listening, Speaking, Writing, Reading) در سطح فرامیانی(High Intermediate) می باشند.

عنوان دوره units کتاب CEFR سطح
High-Intermediate 1 ۱،۲،۳ Viewpoint1 High Intermediate B2
High-Intermediate 2 ۴،۵،۶ Viewpoint1 High Intermediate B2
High-Intermediate 3  ۷،۸،۹ Viewpoint1 High Intermediate B2
High-Intermediate 4 ۱۰،۱۱،۱۲ Viewpoint1 High Intermediate B2

مکالمه پیشرفته (Advanced 1-4)

زبان آموزان در سطوح پیشرفته، در دوره هایی شرکت می نمایند که مهارت ها و دانش زبانی خود را در مکالمه تکمیل نمایند. در حال حاضر این سطح در قالب چهار دوره  Advanced 1-4 و بر اساس کتاب ViewPoint 2 (چاپ ۲۰۱۴)  برگزار می گردد.

عنوان دوره units کتاب CEFR سطح
Advanced 1 ۱،۲،۳ viewpoint2 Advanced C1/IELTS 6.5
Advanced 2 ۴،۵،۶ viewpoint2 Advanced C1
Advanced 3 ۷،۸،۹ viewpoint2 Advanced C1
Advanced 4 ۱۰،۱۱،۱۲ viewpoint2 Advanced C1
Adv. 5 ۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲ objective advanced Advanced C1
Adv. 6 ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ objective advanced Advanced C1
Adv. 7 ۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵ objective advanced Advanced C1

Chat : intermediate,upper int., advanced

دوره‌های Chat به هدف تکمیل مهارت های گفتاری زبان آموزان دوره های مکالمه و سایر علاقمندان، در سه سطح: Intermediate Upper Intermediate و Advanced ارائه می گردد. شرکت کنندگان در این دوره ها در هر جلسه با گفتگو و همچنین ارائه مطالب در خصوص موضوعات مشخص تحت نظر و راهنمایی استاد، مهارت خود در بیان شفاهی مطالب را افزایش خواهد داد.

عنوان دوره سطح CEFR
Chat – Intermediate Intermediate B1
Chat – Upper Intermediate
High Intermediate
B2
Chat – Advanced
Advanced
C1

سطوح حرفه ای و تخصصی زبان انگلیسی

زبان آموزانی که تمایل به کسب مهارتهای لازم جهت افزایش دانش زبان انگلیسی خود علاوه بر مهارت های مکالمه می باشند؛ می توانند با شرکت در دوره های حرفه ای و تخصصی به اهداف خود دست پیدا نمایند.

این دوره ها بر اساس دوره های استاندارد مراکز معتبر تالیف کتب آموزش زبان انگلیسی ارائه می گردد.

عنوان دوره units کتاب CEFR سطح استاندارد
CAE 1 ۱،۲،۳،۴،۵ objective advanced Advanced C1
CAE 2 ۶،۷،۸،۹،۱۰ objective advanced Advanced C1
CAE 3 ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵ objective advanced Advanced C1
CAE 4 ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰ objective advanced Advanced C1
CAE 5 ۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵ objective advanced Advanced C1

نمودار سطوح آموزشی مکالمه زبان انگلیسی

IELTS

افرادی که قصد مهاجرت و یا ادامه تحصیل در مقاطع مختلف را دارند می بایست در آزمون بین المللیIELTS General Training / Academic شرکت نمایند. این دوره ها بر اساس نیاز مخاطبان در چهار سطح برگزار می گردد.

معرفی IELTS

آیلتس چیست؟
آزمون آیلتس (IELTS= International English Language Testing System ) جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیری مهارتهای تخصصـی و یا کار و اقامت در کشـورهای انگلیسی زبان طراحی شده است. ایـن آزمون مشترکاً توسط دانشگاه کمبریج، کنسول بریتانیا (British Council) و مرکز آیلتس استرالیا در بیش از ۵۰۰ مرکز در ۱۲۰ کشور جهان برگزار می‌شود.
این آزمون در دو نوع مختلف موجود می‌باشد: آکادمیک (Academic) و عمومی (General Training). افرادی که قصد تکمیل تحصیلات خود در دانشگاههای انگلیسی زبان را دارند (کارشناسی به بالا) باید از نوع آکادمیک این آزمون، و افرادی که به منظور گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای، اخذ دیپلم، کار و یا اقامت قصد سفر به کشورهای انگلیسی زبان همچون انگلیس، ایرلند، استرالیا و نیوزیلند را دارند، می‌توانند در نوع عمومی این آزمون شرکت کنند.

آشنایی با بخشهای مختلف آزمون
در آزمون آیلتس کلیه مهارت‌های اصلی آموزش زبان، یعنی مهارت‌های شنیدن، صحبت کردن (مصاحبه)، خواندن و نوشتن (Listening, Speaking, Reading, Writing) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اگر چه دو بخش شنیدن و صحبت کردن در هر دو نوع آکادمیک و عمومی کاملاً یکسان است، ولی دو بخش دیگر (خواندن و نوشتن) به صورت جداگانه و متفاوت برگزار می‌شود.

نمره قبولی
در آزمون آیلتس هیچ حد نصابی برای قبولی وجود ندارد، بلکه مؤسسات و دانشگاههای مختلف حد نصاب مورد قبول خود را دارند. بطور کلی ۹ نمره یا band در نظر گرفته شده است که در آن نمره ۹ عالی، نمره ۷ خوب، نمره ۵ متوسط و نمره ۳ به پایین ضعیف محسوب می‌شود. در زیر band های مختلف این آزمون بیان شده است:

۹ Expert user
8 Very good user
7 Good user
6 Competent user
5 Modest user 4 Limited user
3 Extremely limited user
2 Intermittent user
1 Non user
0 Did not attempt the test
بیشتر دانشگاهها حداقل نمره کلی ۶.۵ را می خواهند به شرطی که نمره هر بخش از ۶ کمتر نباشد (البته این قاعده کلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد).

What is IELTS
The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular high stakes English-language test for study, work and migration, with more than 2 million tests taken in 2013. IELTS assesses all of your English skills — reading, writing, listening and speaking — and is designed to reflect real life use of English — at study, at work, and at play. The IELTS test is developed by some of the world’s leading experts in language assessment and is the most widely accepted English language test

You can choose from two versions of the test – Academic or General Training – depending on the organisation you are applying to and your plans for the future. Both versions of the test are made up of four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking. IELTS results are graded on the unique IELTS 9-band scale. IELTS Academic measures the English language proficiency needed for an academic, higher education environment. IELTS General Training measures English language proficiency in a practical, everyday context. This version of the test is also often a visa requirement for those planning to migrate to English speaking countries including Australia, the UK, and New Zealand. Everybody takes the same Listening and Speaking components. It is the Reading and Writing components that differ.

You will take the Listening, Reading and Writing tests all on the same day one after the other, with no breaks in between them. Your Speaking test will either be after a break on the same day as the other three tests, or up to seven days before or after that. This will depend on your test centre.

IELTS is accepted by more than 9,000 organisations in over 135 countries. It is recognized by
Universities, schools, training colleges, tertiary institutes
Government departments and agencies
Professional and industry bodies

دوره های آمادگی آیلتس

افرادی که قصد مهاجرت و ادامه تحصیل در مقاطع مختلف را دارند می بایست در آزمون بین المللی IELTSGeneral / Academic شرکت نمایند. علاوه بر آمادگی کامل داوطلبین جهت شرکت در این آزمون می توان به استفاده از مشاوره رایگان در طول دوره اشاره نمود. برگزاری آزمون‌های منظم شبیه سازی شده، در کنار ارائه گزارش جامع پس از هر آزمون در این موسسه از جمله خدمات موسسه است که میزان موفقیت عزیزان داوطلب را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.

دوره های تک مهارتی IELTS

آزمون آزمایشی IELTS

مشخصـــات و تمـایــــز آزمونهــــــای آزمایشی در این موسسه

– شبیه سازی شده آزمون اصلی (دفترچه، پاسخنامه، کارنامه)
– ارائه گزارشی جامع از مهارتهای Listening، Reading، Writing و Speaking جهت برطرف نمودن نقاط ضعف
– تحویل دفترچه آزمون به همراه فایل صوتی پس از اتمام آزمون
– ارائه مشاوره رایگان جهت رفع نقاط ضعف پس از اتمام آزمون Speaking
– استفاده از نمره آزمون جهت شرکت در دوره های آمادگی IELTS در ترمهای آتی

پاسخنامه آزمون آزمایشی IELTS

لطفا جهت دریافت پاسخنامه آزمون آزمایشی IELTS و فایل های صوتی مربوط به Listening کد ملی خود و تاریخ آزمون را وارد نمایید.

تاریخ آزمون:

کدملی:

TOEFL

آمادگی آزمون های TOEFL

دوره‌های TOEFL به منظور آمادگی داوطلبان جهت شرکت در آزمون های بین الملی تافل (در دو شیوه PBT&iBT) طراحی شده اند. شرکت کنندگان در طول این دوره‌ها، در محیطی کاملا شبیه‌سازی شده به یادگیری مهارت های لازم جهت شرکت در آزمون اصلی خواهند پرداخت. آزمون‌های منظم آزمایشی در طول کلاس‌ها و ارائه جداول پیشرفت تحصیلی از جمله ویژگی‌های مهم این دوره است. کلاسهای iBT تماماً در لابراتوار زبان موسسه که بدین منظور تجهیز شده است برگزار می گردند. در طول دوره هر یک از زبان آموزان با استفاده از یک دستگاه رایانه مفاهیم دوره را فرا خواهد گرفت.

 Adv. TOEFL – iBT

• Complementary TOEFL iBT

مکالمه زبان فرانسه

موسسه آموزشی نوید با توجه به نیاز بسیاری از دانشجویان به فراگیری زبان خارجی دیگر به عنوان دومین زبان خارجی خود، با انتخاب مجرب ترین اساتید و استفاده از مواد آموزشی به روز و روش تدریس ارتباطی (Communicative) دوره های آموزش زبان فرانسه را برای بزرگسالان برگزار می نماید.مجموعه le Nouveau Taxi یکی از معتبر ترین متدهای آموزشی زبان فرانسه می باشد که در چهار جلد ارائه می شود و هر جلد آن در برگیرنده یکی از سطوح بین المللی (A1/A2,B1/B2) آموزش زبان می باشد. سادگی، روانی و آموزش هم زمان هر چهار مهارت زبانی، بارزترین وجه تمایز این متد آموزشی است. زبان آموز بعد از اتمام کتاب اول به راحتی قادر به صحبت کردن می باشد و می تواند نامه یا متنی را به زبان فرانسه بنویسد و کلمات روزمره را با لهجه صریح به کار ببرد. در این متد، نقش اصلی در کلاس به عهده زبان آموز است و فعالیت کلاسی به صورت گروهی خواهد بود. این متد برای کسانی که قصد مهاجرت به کشورهای فرانسه زبان را دارند بسیار مناسب خواهد بود.

 فرانسه ۱

 فرانسه ۲

• فرانسه ۳

• فرانسه ۴

 فرانسه ۵

• فرانسه ۶

• فرانسه ۷

 فرانسه ۸

 فرانسه ۹

 فرانسه ۱۰

 فرانسه ۱۱

 فرانسه ۱۲

 فرانسه ۱۳