ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس (IELTS)

زمستان۱۴۰۱ (آموزش آنلاین و حضوری )

دپارتمان زبان های خارجی مجموعه دیباگران – نوید پارس از گروه آموزشی نوید برگزار کننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)و دوره های آموزش زبان انگلیسی با محوریت مکالمه دوره های ترمیک زیر را برای فصل زمستان۱۴۰۱برگزار می نماید.

دوره های مکالمه زبان انگلیسی برای کلیه علاقه مندان به فراگیری زبان انگلیسی به منظور ادامه تحصیل، مهاجرت و یا سفرهای تفریحی، کاری، علمی مفید خواهد بود. متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس هم که نیازمند تقویت پایه دانش زبان انگلیسی خود هستند می توانند، علاوه بر دوره های آمادگی آیلتس در صورت نیاز، در این دوره ها شرکت نمایند.

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل تابستان یا پاییز ۱۴۰۱ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند)

این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.


زبان آموزان جدید ( یا زبان آموزانی که در فصل های قبل از تابستان ۱۴۰۱ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس موسسه شرکت نموده اند.)

این دسته از متقاضیان محترم لازم است ابتدا در آزمون تعیین سطح و مشاوره شرکت نموده و پس از تعیین دوره مناسب با سطح دانش زبانی خود، در دوره ها ثبت نام نمایند. ثبت نام در آزمون تعیین سطح از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ و ثبت نام در دوره های آموزشی برای این عزیزان از ۱۴۰۱/۰۹/۱۴مقدور خواهد بود.

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (حضوری)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح آیلتس(حضوری)

دوره های مکالمه زبان انگلیسی – پاییز ۱۴۰۱

(آموزش آنلاین- حضوری)

برنامه برگزاری دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی به صورت دو روز در هفته و هر جلسه دو ساعت آموزشی خواهد بود.

در صورت تمایل، برنامه فصل زمستان ۱۴۰۱ دوره های مکالمه زبان انگلیسی را از اینجا دانلود بفرمائید.

دوره های مکالمه زبان انگلیسی (فشرده)

عنوان دوره دوره آنلاین

مکالمه زبان انگلیسی سطح مقدماتی Elementary (فشرده)

لینک ثبت نام

مکالمه زبان انگلیسی سطح Pre-Intermediate (فشرده)

لینک ثبت نام

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری
پیش سطح – Beginner لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 1 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 2 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 3 لینک ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری

Intermediate 1

لینک ثبت نام لینک ثبت نام

Intermediate 2

لینک ثبت نام

Intermediate 3

لینک ثبت نام لینک ثبت نام

Intermediate 4

لینک ثبت نام

Intermediate 5

لینک ثبت نام لینک ثبت نام

Intermediate 6

لینک ثبت نام

دوره های سطح فرامیانی مکالمه زبان انگلیسی

عنوان دوره دوره آنلاین دوره حضوری

High-Intermediate 1

لینک ثبت نام

High-Intermediate 2

(در فصل های آینده برگزار می گردد)
(در فصل های آینده برگزار می گردد)

High-Intermediate 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)
(در فصل های آینده برگزار می گردد)

High-Intermediate 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)
(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های سطح پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی

Advanced 1

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced ۲

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های سطح تخصصی مکالمه زبان انگلیسی

CAE 1

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 2

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) پاییز ۱۴۰۱ (آموزش حضوری)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) در زمستان ۱۴۰۱به صورت آموزش حضوری و دو جلسه در هفته (که هر جلسه دو ساعت آموزشی می باشد)، برگزار خواهد شد.

این دوره ها برای متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس (IELTS) که بر اساس مصاحبه و مشاوره تعیین سطح از دانش زبانی پایه هر سطح برخوردار می باشند، توصیه می گردد.

در صورت تمایل، برنامه فصل زمستان ۱۴۰۱ دوره های آیلتس (IELTS)را از اینجا دانلود بفرمائید.

عنوان دوره دوره حضوری
مبانی  IELTS لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Intermediate لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Upper Intermediate لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Advanced لینک ثبت نام

تاریخ شروع دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) در زمستان ۱۴۰۱

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تاریخ شروع دوره های مکالمه زبان انگلیسی و دوره های آمادگی آیلتس در زمستان ۱۴۰۱ به صورت جدول زیر خواهد بود.

چنانچه به هر دلیل تغییری در تاریخ شروع دوره ای رخ دهد، موضوع به اطلاع ثبت نام کنندگان در دوره خواهد رسید.

روز برگزاری
تاریخ شروع
شنبه – چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
یک شنبه – سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
دوشنبه – پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲