مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست( HSE)(نظام مهندسی -ارتقا پایه ۳ و تمدید تمام پایه ها- عمران و معماری-صلاحیت اجرا)

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان (معماری – نظارت و طراحی – ارتقا ۳ به ۲)