دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان- پائیز ۱۴۰۱

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس (IELTS) پائیز ۱۴۰۱ (آموزش حضوری – آنلاین )

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل بهار یا تابستان ۱۴۰۱ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت […]

دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان- تابستان ۱۴۰۱

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس (IELTS) تابستان ۱۴۰۱ (آموزش حضوری – آنلاین )

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل زمستان ۱۴۰۰ یا بهار ۱۴۰۱ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ نسبت به […]

دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان-بهار ۱۴۰۱

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس بهار ۱۴۰۱

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل پائیز یا زمستان ۱۴۰۰ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ نسبت به ثبت […]

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس زمستان ۱۴۰۰

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل تابستان یا پائیز  ۱۴۰۰ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ نسبت به ثبت […]