بخشی از آیین نامه و مقررات آموزشی:

مقررات ثبت نام

1-داوطلب موظف است بر اساس برنامه های اعلام شده در مهلت های مقرر ( به صورت حضوری یا اینترنتی ) نسبت به ثبت نام اقدام نماید.
۲-دانش پژوه می تواند همزمان در چند دوره آموزشی ( به شرط رعایت پیش نیازها ) ثبت نام نماید .
۳-چنانچه در موقع ثبت نام از رئوس مطالب دوره درخواستی اطلاع کافی نداشتید با هماهنگی با مسئول  دپارتمان مربوطه از سرفصل دوره اطلاع حاصل فرمائید.(از طریق “سامانه خدمات الکترونیکی ویژه دانش پژوهان”، نیز کلیه مشخصات دوره های موسسه قابل مشاهده می باشد.)
۴- ثبت نام قطعی زمانی است که داوطلب شهریه را کاملاً پرداخت کرده باشد یا پرداخت آنرا از طریق اوراق مرسوم تعهد نموده باشد و روند ثبت نام را به طور کامل طی نموده و رسید ثبت نام را دریافت نموده باشد.       
۵- مراحل ثبت نام (حضوری)
   ۱. تکمیل و تائید فرم مشخصات و ارائه مدارک لازم (ارائه کارت ملی و کپی آن).
یادآوری: در صورتی که نام دانش پژوه قبلا در سیستم نرم افزاری موسسه ثبت شده باشد، نیازی به تکمیل مجدد فرم مشخصات نمی باشد.
۲. تکمیل و تائید قرارداد ثبت نام
۳. پرداخت شهریه و ارائه اصل فیش بانکی و یا رسید پرداخت (نسخه صاحب حساب) به همراه قرارداد ثبت نام به پرسنل واحد خدمات آموزش موسسه.
۴. دریافت رسید ثبت نام از پرسنل واحد خدمات آموزش
۵. بررسی و اطمینان از صحت موارد مندرج در رسید ثبت نام.(لطفا در صورت عدم صحت موارد مندرج در رسید مراتب به اطلاع پرسنل واحد خدمات آموزش موسسه رسانده شود و مجددا رسید حاوی اطلاعات صحیح را دریافت فرمائید.) 
۶- مراحل ثبت نام (اینترنتی)
   ۱. تکمیل و تائید فرم مشخصات (تصویر کارت ملی لازم است به فرم مشخصات ضمیمه گردد).
یادآوری: در صورتی که نام دانش پژوه قبلا در سیستم نرم افزاری موسسه ثبت شده باشد، نیازی به تکمیل مجدد فرم مشخصات نمی باشد.
۲. ورود به  “سامانه خدمات الکترونیکی ویژه دانش پژوهان ” با وارد نمودن کد ملی به عنوان نام کاربری و همچنین رمز ورود.
۳. انتخاب دوره مد نظر و تائید موارد مندرج در قرارداد(نسخه الکترونیکی که سامانه در اختیار داوطلب قرار می دهد.)
۴. پرداخت الکترونیکی شهریه
۵. تکمیل فرآیند ثبت نام و دریافت کد رهگیری از سامانه موسسه
تبصره ۱ :رعایت قوانین موسسه در ثبت نام اعم از شرائط شرکت کنندگان در دوره ، رعایت پیشنیاز و اطلاع از قوانین بر عهده داوطلب می باشد و فرض موسسه بر رعایت قوانین توسط ثبت نام کننده می باشد لذا در صورت عدم رعایت موارد مذکور، موسسه پس از اطلاع بر اساس قوانین اقدام خواهد نمود و ثبت نام کننده با توجه به تائید قرارداد حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
تبصره ۲ :
تشکیل هر کلاس منوط به حد نصاب رسیدن آن می باشد و در صورت تشکیل نشدن کلاس، کل شهریه مسترد می گردد.
تبصره ۳ :
ارتباط با دانش پذیران فقط از طریق اطلاعات موجود در فرم مشخصات می باشد که دانش پذیر تکمیل می نماید. در ضمن دانش پذیر موظف است در صورت هرگونه تغییر در اطلاعات سریعا واحد خدمات آموزش را کتبا یا از طریق ایمیل و یا از طریق سامانه خدمات الکترونیک ویژه دانش پژوهان در قسمت “درخواست ویرایش مشخصات” در جریان بگذارد در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده دانش پذیر می باشد.

تخلفاتی که منجر به محروم شدن از کلاس می گردد

در موارد زیر دانش پژوه از حضور در کلاسهای موسسه محروم خواهد شد .
۱.   عدم رعایت آئین نامه و مقررات مربوط به موسسه .
۲.  عدم رعایت حرمت استاد، محیط آموزشی و موارد انضباطی .
۳.   عدم رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب با شان آموزشی.
در صورت محرومیت دانش پژوه از حضور در کلاس های درسی به دلائل فوق هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

شرایط استرداد شهریه

1- در صورتیکه درخواست انصراف و استرداد شهریه ( الزاما به صورت کتبی و با دریافت رسید ثبت استرداد و یا ثبت درخواست استرداد از طریق سامانه خدمات الکترونیکی ) قبل از ۳ روز از تاریخ شروع کلاس باشد، کل شهریه مسترد خواهد گردید، چنانچه این درخواست از سه روز قبل از شروع کلاس تا یک روز قبل از جلسه اول باشد ۱۵ % شهریه دوره کسر و مابقی آن مسترد می گردد . (در صورت عدم امکان درخواست استرداد به صورت حضوری این امر از طریق سامانه خدمات الکترونیکی و به صورت غیرحضوری هم امکان پذیر می باشد.)

۲- از روز جلسه اول تا یک روز قبل از جلسه دوم ۳۰ % شهریه دوره کسر و مابقی آن مسترد می گردد .

۳- از روز جلسه دوم به بعد هیچ وجهی مسترد نمی گردد . (بدیهی است در صورت تشکیل جلسات کلاس در یک روز، تنها بند (۹-۱) موضوعیت خواهد داشت.)
تبصره : معیار قوانین استرداد شهریه، وضعیت برگزاری کلاس می باشد و حضور و یا عدم حضور دانش پذیر در آن تاثیر نخواهد داشت.

۴- چنانچه به دلایل خاصی کلاس توسط موسسه تشکیل نگردد و دانش پژوه تقاضای تغییر درس یا انصراف خود را داشته باشد ، شهریه دریافتی بدون هیچگونه کسر به حساب درس دیگر منظور و یا به دانش پژوه مسترد می گردد .

۵- دانش پژوه می بایست پیش نیاز دوره درخواستی را رعایت کند و در صورت عدم اطلاع از سرفصل دوره و رئوس مطالب از مسئول مربوطه کمک بگیرد. در غیر اینصورت هرگونه ادعای دانش پژوه در خصوص عدم اطلاع از مطالب و سرفصل دوره و پیش نیاز قابل قبول نخواهد بود و در صورت انصراف از ادامه دوره هیچ گونه وجهی مسترد نخواهد شد.

۶- هرگونه تغییر یا جابجایی در دوره های ثبت نام شده مشمول شرایط استرداد می گردد.
تبصره  : دوره های آموزشی جامع از قوانین خاص استرداد شهریه برخوردارند که در (فصل دوم آیین نامه آموزشی) بیان شده است.

۷- نحوه استرداد وجه:
۷-۱- در صورت تمایل متقاضی به دریافت وجه قابل استرداد به صورت نقد و حضوری، لازم است هفت روز کاری پس از تاریخ اخذ کد رهگیری و با به همراه داشتن فرم درخواست استرداد شهریه (تنها برای متقاضیانی که حضورا درخواست استرداد را دادند) و کارت شناسایی معتبر، بین ساعت ۸ الی ۱۳ به امور مالی موسسه واقع در ساختمان دیباگران مراجعه فرمایند.
۷-۲- متقاضیانی که درخواست دریافت وجوه قابل استرداد را به صورت واریز به حساب دارند، با انتخاب این گزینه هنگام ثبت استرداد، لازم است شماره شبای حسابی متعلق به نام شخص متقاضی را در قسمت مشخص شده در فرم (چه کاغذی و چه اینترنتی) درج نمایند، این وجه حداکثر طی سه روز کاری پس از درخواست متقاضی( در صورت صحت شماره حساب درج شده) به حساب ایشان واریز خواهد گردید.