ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس

تابستان ۱۴۰۰ (آموزش آنلاین)

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل بهار ۱۴۰۰ یا زمستان ۱۳۹۹ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند)

این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱  نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

زبان آموزان جدید ( یا زبان آموزانی که در فصل های قبل از زمستان ۱۳۹۹ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس موسسه شرکت نموده اند.)

این دسته از متقاضیان محترم لازم است ابتدا در آزمون تعیین سطح و مشاوره شرکت نموده و پس از تعیین دوره مناسب با سطح دانش زبانی خود، در دوره ها ثبت نام نمایند. ثبت نام در آزمون تعیین سطح از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و ثبت نام در دوره های آموزشی برای این عزیزان از ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مقدور خواهد بود.

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (آنلاین)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (حضوری)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح آیلتس(آنلاین)

دوره های مکالمه زبان انگلیسی – تابستان ۱۴۰۰( آموزش آنلاین)

برنامه برگزاری دوره های مکالمه زبان انگلیسی به صورت دو روز در هفته و هر جلسه دو ساعت آموزشی خواهد بود.

برنامه فصل تابستان ۱۴۰۰ دوره های مکالمه زبان انگلیسی را از اینجا مشاهده بفرمائید.  

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

پیش سطح – Beginner لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 1 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 2 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 3 لینک ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

Intermediate 1

لینک ثبت نام

Intermediate 2

لینک ثبت نام

Intermediate 3

لینک ثبت نام

Intermediate 4

لینک ثبت نام

Intermediate 5

لینک ثبت نام

Intermediate 6

لینک ثبت نام

دوره های سطح فرامیانی مکالمه زبان انگلیسی

High-Intermediate 1

 لینک ثبت نام

High-Intermediate 2

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

High-Intermediate 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

High-Intermediate 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های سطح پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی

Advanced 1

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced ۲

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced 3

لینک ثبت نام

Advanced 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های سطح تخصصی مکالمه زبان انگلیسی

CAE 1

لینک ثبت نام

CAE 2

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس – تابستان ۱۴۰۰ (آموزش آنلاین)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس در تابستان ۱۴۰۰ به صورت آموزش آنلاین و دو جلسه در هفته که هر جلسه دو ساعت آموزشی می باشد، برگزار خواهد شد.

برنامه فصل تابستان این دوره ها را از اینجا مشاهده بفرمائید.

مبانی  IELTS لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Intermediate لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Upper Intermediate لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Advanced لینک ثبت نام