ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس (IELTS)

پائیز ۱۴۰۰ (آموزش آنلاین)

دپارتمان زبان های خارجی مجموعه دیباگران – نوید پارس از گروه آموزشی نوید برگزار کننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)و دوره های آموزش زبان انگلیسی با محوریت مکالمه دوره های ترمیک زیر را برای فصل پائیز ۱۴۰۰ برگزار می نماید.

دوره های مکالمه زبان انگلیسی برای کلیه علاقمه مندان به فراگیری زبان انگلیسی به منظور ادامه تحصیل، مهاجرت و یا سفرهای تفریحی، کاری، علمی مفید خواهد بود. متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس هم که نیازمند تقویت پایه دانش زبان انگلیسی خود هستند می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل تابستان یا بهار ۱۴۰۰ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند)

این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.


زبان آموزان جدید ( یا زبان آموزانی که در فصل های قبل از بهار ۱۴۰۰ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس موسسه شرکت نموده اند.)

این دسته از متقاضیان محترم لازم است ابتدا در آزمون تعیین سطح و مشاوره شرکت نموده و پس از تعیین دوره مناسب با سطح دانش زبانی خود، در دوره ها ثبت نام نمایند. ثبت نام در آزمون تعیین سطح از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ و ثبت نام در دوره های آموزشی برای این عزیزان از ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ مقدور خواهد بود.

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (آنلاین)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح مکالمه (حضوری)

ثبت نام در آزمون تعیین سطح آیلتس(آنلاین)

دوره های مکالمه زبان انگلیسی – پائیز ۱۴۰۰( آموزش آنلاین)

برنامه برگزاری دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی به صورت دو روز در هفته و هر جلسه دو ساعت آموزشی خواهد بود.

در صورت تمایل، برنامه فصل پائیز ۱۴۰۰ دوره های مکالمه زبان انگلیسی را از اینجا دانلود بفرمائید.

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

پیش سطح – Beginner لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 1 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 2 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 3 لینک ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

Intermediate 1

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Intermediate 2

لینک ثبت نام

Intermediate 3

لینک ثبت نام

Intermediate 4

لینک ثبت نام

Intermediate 5

لینک ثبت نام

Intermediate 6

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های سطح فرامیانی مکالمه زبان انگلیسی

High-Intermediate 1

 لینک ثبت نام

High-Intermediate 2

 لینک ثبت نام

High-Intermediate 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

High-Intermediate 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های سطح پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی

Advanced 1

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced ۲

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

Advanced 4

لینک ثبت نام

دوره های سطح تخصصی مکالمه زبان انگلیسی

CAE 1

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 2

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 3

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

CAE 4

(در فصل های آینده برگزار می گردد)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)
پائیز ۱۴۰۰ (آموزش آنلاین)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS)

دوره های آمادگی آزمون بین المللی آیلتس (IELTS) در پائیز ۱۴۰۰ به صورت آموزش آنلاین و دو جلسه در هفته (که هر جلسه دو ساعت آموزشی می باشد)، برگزار خواهد شد.

این دوره ها برای متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی آیلتس (IELTS) که بر اساس مصاحبه و مشاوره تعیین سطح از دانش زبانی پایه هر سطح برخوردار می باشند، توصیه می گردد.

در صورت تمایل، برنامه فصل پائیز ۱۴۰۰ دوره های آیلتس (IELTS)را از اینجا دانلود بفرمائید.

مبانی  IELTS لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Intermediate لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Upper Intermediate لینک ثبت نام
آمادگی آزمون آیلتس سطح Advanced لینک ثبت نام